View on GitHub

Arduino Dokumentace

Programovací jazyk

Mikrokontroléry a procesory, mezi které patří i Arduino, jsou stroje pracující pouze s čísly. Dokáží čísla sčítat, násobit, ukládat do své paměti a v této paměti různě přesunovat sem a tam. Pokud chceme, aby stroj zablikal LED, spočítal dvě čísla a vypsal jejich vysledek na dispej nebo se připojil k Internetu, musíme mu nějakým způsobem říct, aby ve správněm pořadí sčítal, odčítal a přesunoval čísla po paměti. Nic víc totiž neumí.

Programovací jazyk je prostředek, jakým komunikujeme se stroji. Tento jazyk obsahuje prostředky, kterými zapisujeme co a kdy má stroj vykonat. Programovacím jazykem říkáme stroji kdy má sečíst dvě čísla a co má udělat s výsledkem. Označení jazyk je v tomto případě velmi přesný, protože stejně jako jakýkoliv jiný jazyk, i tento obsahuje slova (říkáme jim klíčová slova) a věty (nazýváme je výrazy). A stejně jako u jiných jazyků, i tento má svoji syntaxi (jak mají vypadat slova) a sémantiku (jak se mohou slova skládat do vět). Pokud ovládnete programovací jazyk, ovládnete způsob, jak komunikovat se strojem.